Rytmika dla dzieci od 2 do 3 lat

RYTMIKA - Zintegrowane zajęcia artystyczne oparte o metodę Emila Jaques - Dalcroze'a, łączące walory umuzykalnienia z wymaganiami wychowania estetycznego.

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA:

  • śpiew i gra na instrumentach
  • taniec i ruch z muzyką
  • rytmizacja mowy
  • twórczość słowna
  • tworzenie instrumentów z różnych materiałów
  • rysunek i malarstwo


CEL ZAJĘĆ:

  • osobisty i emocjonalny kontakt z muzyką
  • aktywizacja sprawności fizycznej i psychicznej
  • kształcenie umiejętności społecznych - współpracy w grupie,działania samodzielnego
  • wyrażanie emocji, w tym radości ze wspólnej, kreatywnej zabawy