Ekspresja ruchu dla dzieci od 5 do 8 lat

Łączy elementy rytmiki, tańca i pantomimy.
Polega na obrazowaniu gestem tego, co dzieje się w muzyce.
Pozwala na improwizację, jak i tworzenie zwartych, grupowych układów, nadających się do prezentzcji przed publicznością.

Jest oparta o metodę Rytmiki Emila Jaques – Dalcroze'a oraz inspirowana dziełem Carla Orffa – Schulwerk.

CZEGO UCZY?

 • pracy w zespole
 • koncentracji
 • wyczucia formy muzycznej
 • wyrażania emocji
 • panowania nad ciałem
 • niweluje stres
 • pozwala nabrać pewności siebie


CO ROZWIJA?

 • twórcze myślenie
 • osobowość
 • cechy indywidualne
 • wrażliwość
 • sprawność intelektualną
 • sprawność fizyczną


UZUPEŁNIA EDUKACJĘ:

 • językową
 • matematyczną
 • plastyczną
 • społeczną