ANGIELSKI ŚPIEWAJĄCO dzieci 6-8 lat

Zajęcia mają na celu przyswajanie języka angielskiego za pomocą form najbardziej bliskich dziecku ( ruch przy muzyce, śpiew, rysowanie).

Tekst angielski wsparty odpowiednio dobraną melodią, rytmem i ruchem sprawia, że dzieci przyswajają język w sposób naturalny, poprzez zabawę.

Materiał przerabiany na zajęciach wzorowany jest na programie nauczania muzyki w brytyjskim systemie oświaty w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

CEL:

  • kształcenie poprawnej intonacji i melodyki języka angielskiego,
  • nauczanie całościowych zwrotów angielskojęzycznych, za pomocą piosenki,
  • zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu kultury i edukacji w Wielkiej Brytanii,
  • kształcenie umiejętności wyrażania emocji,
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tremą,

 

Zajęcia prowadzi Agnieszka Lewoc, Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale Edukacji Muzycznej, specjalność Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej z Językiem Angielskim.

Zapisy telefoniczne: tel: 500-052-009