Aikido dla dzieci 6-10 lat

Aikido to japońska sztuka walki, którą uprawiać może każdy.

Poprzez studiowanie naturalnych gestów, wykonywanie technik w rozluźnieniu i dążenie do panowania nad ciałem i umysłem, aikido sprzyja dobremu samopoczuciu oraz daje możliwość poznania siebie i innych.

Na zajęciach aikido dziecko uczy się panowania nad własnym ciałem. Pracując w grupie poznaje czym jest szacunek dla kolegów i koleżanek oraz nauczyciela. Wypełnia wymogi etykiety, staje się zdyscyplinowane. Przez trening sztuki walki nabywa też pewności siebie, a w wypadku nadpobudliwości staje się spokojniejsze. Aikido nie jest sportem, a sprawdzeniem postępów są egzaminy i zdobywanie stopni. Dzięki treningowi aikido dziecko zwycięży własne słabości i pokona bariery.

Twoje dziecko będzie zdrowsze i sprawniejsze.