Konkurs z MiniMini

Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi.

Prawidłowa odpowiedź to piesek Vipo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym!

Wygrało 5 pierwszych osób, które przesłały prawidłową odpowiedź.

Lista Laureatów:

  • Emilia z  Gdańska
  • Anna  z Świątniki Górne
  • Magdalena z Brus
  • Magdalena z Gdańska
  • Żaneta z Gdańska

 

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie organizowanym wraz z kanałem MiniMini. Do wygrania mamy wiele atrakcyjnych nagród, więc koniecznie sprawdźcie jak możecie je wygrać.

Do wygrania aż 5 zestawów:
CD z bajkami i muzyką "Urodziny przedszkolaka", książeczka „Marta Mówi”, kolorowanka „Muminki”

Aby brać udział w konkursie należy do 28 Lutego 2011 na adres: info@babycafe.pl
( w temacie wpisując Konkurs z MiniMini )
przesłać prawidłową odpowiedź na pytanie:

Jak nazywa się kudłaty piesek, tytułowy bohater serialu, którego emisja rozpocznie się 30 stycznia w MiniMini?

Wygra 5 pierwszych osób, które prześlą prawidłową odpowiedź.
Do 5 osób trafią nasze nagrody.

         

.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest servis www.babycafe.pl zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 27.01.2011 - 28.02.2011 roku w servisie internetowym www.babycafe.pl.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, oraz spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
2. W celu weryfikacji uczestnika lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu (nazwa i numer ulicy, numer mieszkania, nazwa miasta oraz kod pocztowy).
3. Imię i nazwa miasta zwycięzcy Konkursu zostanie ujawnione publicznie na stronie internetowej www.babycafe.pl - jeśli takie będą postanowienia organizatora konkursu.
4. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

§ 3 Zmiany Regulaminu Konkursu

1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, w tym w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Właściciel poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji regulaminu.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora konkursu w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagrody.
2. Podanie danych jest obowiązkowe.