„ANGIELSKI ŚPIEWAJĄCO” W BabyCafe.pl

Wkrótce rozpoczynamy nowe zajęcia muzyczno-językowe dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat oraz od 6 do 8 lat.

Zajęcia polegają na kształceniu poprawnej intonacji i melodyki języka angielskiego, nauce całościowych zwrotów za pomocą piosenki oraz poznawaniu kultury Wielkiej Brytanii przy mocy muzyki.

„Angielski śpiewająco” prowadzony będzie przez Absolwentkę Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale Edukacji Muzycznej, specjalność Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej z Językiem Angielskim.

 

Zapisy telefoniczne: tel: 500-052-009